Kalendarze ucznia

Udostępnij

Kalendarze ucznia to narzędzie, które możesz wykorzystać do planowania nauki w Waszym domu. Świetnie wspierają też rozwój samodzielności dzieci.

Jak wiesz rok szkolny ma swój cykl, są w nim okresy zdobywania wiedzy, są też takie, w których wzrasta ilość sprawdzianów i weryfikacji wiedzy. Więcej na ten temat możesz przeczytać TUTAJ.

Aby Twoje dziecko było przygotowane na trudne momenty roku szkolnego, przygotowałam dla Was proste kalendarze ucznia, w których zaznaczyłam okresy, kiedy możecie spodziewać się wzmożonych ataków ze strony systemu edukacji. 

Dodatkowo kalendarze zawierają legendę, to trzy znaki przypisane do podstawowych sposobów zaliczeń : sprawdzian, kartkówka, poprawa. 

Jak pracować z kalendarzem?

Zadanie dziecka polega na tym, żeby wpisywać zapowiedziane kartkówki, sprawdziany i poprawy w odpowiednie terminy w kalendarzu.

Dla uproszczenia korzysta z legendy. Dobrze jest dodatkowo przypisać różne kolory flamastrów do różnych przedmiotów.

Dla przykładu, jeśli uczeń ma zaplanowany sprawdzian z języka angielskiego, to przy odpowiedniej dacie rysuje kółko (symbol sprawdzianu) oraz nazwę przedmiotu , w tym wypadku: angielski.

przykładowy kalendarz

Dzięki tej proste metodzie dziecko czuje, że ma kontrolę nad sytuacją, ma pewność, że o niczym nie zapomni.

Kalendarz uwalnia także głowę i dziecka i rodzica od konieczności pamiętania o zapowiedzianych sprawdzianach. Wystarczy rzut oka na kalendarz wywieszony w widocznym miejscu np. w kuchni i wszystko wiadomo. 

Dodatkowym atutem tej metody jest tworzenie nawyku planowania. To ważna umiejętność wykorzystywana w każdym aspekcie dorosłego życia.

Dokładną instrukcję video odnośnie możliwości wykorzystania Kalendarzy ucznia do porpawy efektywności nauki pokazywałam w tym video.

Jeśli chcesz spróbować wprowadzić Kalendarz ucznia w Twoim domu, to przygotowałam dla Ciebie przykładowe kalendarze do wydruku. Znajdziesz je na dole strony.

Kolejne miesiące będę dodawać systematycznie, jeśli jesteś zapisana na mój newsletter otrzymasz też link do kalendarza na kolejny miesiąc mail

Do dzieła!

Kalendarze do pobrania